Dersom du skal leie Bondestua må du skrive leiekontrakt. Dette avtales med vaktmester Dagfinn Ødegård. Dagfinn er også den som har ansvar for utlevering av nøkler, samt omvisning på huset i forkant av arrangementet.

Aldersgrense for å leie Bondestua er satt til 25 år. Dersom du er under 25, må en person over 30 år stå som ansvarlig og også være tilstede i Bondestua under hele arrangementet.

Det finnes oppslag i kjøkkenet for hvordan det skal ryddes og rengjøres. Det er spesielt viktig at oppvask i storhusholdningsmaskinen blir gjort skikkelig. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i dette. Dersom gjeldene regler ikke blir etterfulgt, vil dette kunne medføre ekstra kostnad for deg som leietaker.