Utleiepriser gjeldende fra 1.januar 2018:

 

Hele huset, fredag - søndag kr 5.500,-
Hele huset, en dag kr 4.000,-
Ekstra dag  kr    500,-
Storesalen   kr 3.000,-
Veslesalen kr 2.000,-
Møterom i 2.etg kr    500,-
Leie av trådløs projector og elektrisk styrt lerret kr    500,-
   

 

 Styret