Årsmøte i Bondestua SA

mandag 27. mars kl 19.00 i Bondestua

Vanlige årsmøtesaker.
Har du saker til årsmøtet, send mail til styret(a)bondestua.no så snart som mulig.Enkel servering
Velkommen!