Ønsker du å leie Bondestua? Ta kontakt med Dagfinn og Anne Lise Ødegård på telefon 907 60 841 eller 419 08 486.

 

Du kan også se i kalenderen når Bondestua er ledig!

Er datoen merket med rødt, er det et privat arrangement og storstua er opptatt.

Åpne arrangementer blir merket med grønt, disse blir ofte også annonsert i lokalavisen.

Ingen farge på dato? Ledig for ditt arrangement :)

 

Sjekk også våre leiepriser.

 

Har du andre spørsmål om Bondestua, vennligst ta kontakt med noen i styret.